Архитектура и проектиране на къщи, сгради, вили, търговски обекти

Архитектурно проектиране (на къщи, сгради, вили, търговски обекти) е проектантска услуга от архитекти за изработване на идейни, технически и работни проекти, инвестиционни проекти, количествено-стойностни сметки и цени на материалите и др.

Един инвестиционен проект съдържа в себе си няколко части за проектиране, като „част Архитектура“ е основната част, която определя разпределение и предназначение на помещенията и стаите в сградите, архитектурен изглед на фасадата и т.н. Освен част Архитектура, има още много части, за които е нужно проект или становище, което зависи от извършваната дейност – нов строеж на къща/сграда или преустройство на къща/сграда. Такива примерни части са: конструкции (стоманени, стоманобетонни, дървени и др.), електро инсталация, ВиК инсталация, енергийна ефективност и др. Различните части се изработват от различни инженери и специалисти, практикуващи в съответната област и имащи пълна проектантска правоспособност, което гарантира покриването на нормативните изисквания за строеж на сгради към днешна дата.

Основни приоритети при архитектурно проектиране на къща

Основни приоритети при архитектурно проектиране на къща са свързани с конкретните цели и нужди за предназначение на помещенията. Спрямо тези изисквания се правят едно или повече разпределения на стаите и сградата, за да се избере един вариант. Този вариант се подобрява неколкократно, докато отговори напълно на изискванията на инвеститора.

Най-често сред целите на инвеститорите е икономична и ниска цена, но разбира се понякога хората искат тяхната къща да се отличава с нещо, да не е просто правоъгълна кутийка, а да е по-разчупена, по-готина и са склонни да платят малко повече за това. Проектирането определя архитектурната визия на сградата, като важен етап е и строителството, защото уникалните архитектурни дизайни и елементи, трябва все пак да се построят, а не да останат на „картинка“. По тази причина, ако инвеститорът е предвидил конкретни строителна фирма или бригада за къщата – трябва проектирания дизайн да може да се построи самостоятелно от тези строители или с допълнителна чужда помощ.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *