Преустройство и реконструкция, промяна на предназначение на сгради

Преустройство, реконструкция и промяна на предназначение на къщи и сгради (жилищни и търговски) е услуга за проектиране и изработка на инвестиционен проект от архитекти и инженери, с цел да се промени дадена сграда за същите нужди или за нови нужди (промяна на предназначението на сгради). Сградата може да бъде за жилищни, търговски, промишлени и др. нужди. Възможно е преустройство и реконструкция да се правят с цели като енергийна ефективност, поставяне на топлоизолация, отопление и охлаждане, вкарване/подмяна на водопровод и канализация (ВиК), смяна на предназначението на отделните помещения в сградата и др.

Примери за преустройство и промяна на предназначението на сгради и къщи

Примери за реконструкция, преустройство и промяна на предназначението на сгради и къщи са най-често в 2 направления:

Каквито и цели да имате поставени, важно е да знаете, че най-важна е конструктивната стабилност на сградата и рискове в това отношение не трябва да поемате. Понякога за стари сгради може да е по-евтино и по-дългосрочно да се изгради сградата от нулата, спрямо това да се наливат огромни количества бетон и да се смени цялата фасада с цел укрепване на старата сграда! Това важи особено много при некачествени строителни дейности, където важен елемент от укрепването може да бъде „претупан“, което да скъси прогнозния живот на реконструираната сграда.

Сега да се върнем на реални примери за преустройство, без излишни подробности:

Преустройство на част или цялата сграда, фасадата, надстрояване, пристрояване и др.:

 • Надстрояване на допълнителни етажи (при разрешение от ПУП или с промяна на ПУП); надстрояване и преустройство на подпокривен етаж, със или без изграждане на капандури и кули;
 • Пристрояване и разширение на съществуваща сграда, вкл. слълбища, асансьори и др.;
 • Укрепване и реконструкция на съществуваща сграда (без промяна на предназначението);
 • Проект за смяна на предназначението и функцията на сградата;
 • Саниране/топлоизолация на сградата;
 • и др. по-рядко срещащи се дейности.

Интериорен дизайн, вътрешно преустройство и ремонт:

 • Ремонт (без промяна на вътрешното разпределение на стаите и помещенията), вкл. саниране/вътрешна топлоизолация;
 • Промяна на вътрешното разпределение на стаите и помещенията, без промяна на носещи стени – изисква [конструктивно становище];
 • Преустройство и реконструкция на къща или сграда с промяна на носещи стени (изисква конструктивен проект);
 • Промяна на предназначението/функцията на помещенията в сградата – изисква [конструктивно становище];
 • Преустройство с цел делба между съсобственици и обособяване на дялове и отделни входове.

Етапи за преустройство, реконструкции и промяна на предназначение на сгради

 • събиране на документи и строителни книжа за изготвяне на проект за преустройство и промяна на предназначението;
 • изготвяне на проектна документация – технически/работен инвестиционен проект;
 • съгласуване на проекта с експлоатационните дружества – електро, ВиК и др. (газоснабдяване, топлофикиция);
 • внасяне на проекта и документацията в общината, за получаване на разрешение за строителство, преустройство и промяна на предназначението на сградата;
 • строителство и др. дейности по преустройството;
 • въвеждане в експлоатация.

Документи за преустройство на сгради и промяна на предназначението

За да се изготви проект за преустройство и промяна на предназначението, ще са нужни идентични документи, както при архитектура и проектиране на къщи и жилищни сгради, но също така ще е нужно текущото положение, т.е. планове, схеми и чертежи за съществуващата (старата) сграда.

Често срещан проблем е, че старите къщи са с изгубена документация, липсващи чертежи и схеми, а когато такива съществуват – често построената сграда се разминава от одобрените планове и чертежи. Тогава ще отнеме малко повече време за възстановяване на загубените строителни книжа и планове, тъй като ще е нужно архитектурно заснемане и становища на всички останали части за документацията – електро, ВиК и др.

Тък като всеки конкретен случай е уникален, след като уточним какво е нужно, ще можем да изготвим списък с нужните документи и данни. Ако сега публикуваме такъв списък, би могло да загубите месеци време за набавяне на ненужни документи. Свържете се с нас от секция „Контакти„.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *