Консултация с архитекти

Консултация с архитект (или няколко архитекти) е услуга, която е нужна на инвеститори, когато искат да проектират нова къща/сграда или да преустроят съществуваща или да постигнат някаква друга по-специфична цел. В някои случаи, клиентите имат конкретни въпроси, на които може лесно и бързо да се отговори, а понякога е нужно да се направи предпроектно проучване […]

Архитектура и проектиране на къщи, сгради, вили, търговски обекти

Архитектурно проектиране (на къщи, сгради, вили, търговски обекти) е проектантска услуга от архитекти за изработване на идейни, технически и работни проекти, инвестиционни проекти, количествено-стойностни сметки и цени на материалите и др. Един инвестиционен проект съдържа в себе си няколко части за проектиране, като „част Архитектура“ е основната част, която определя разпределение и предназначение на помещенията […]

Преустройство и реконструкция, промяна на предназначение на сгради

Преустройство, реконструкция и промяна на предназначение на къщи и сгради (жилищни и търговски) е услуга за проектиране и изработка на инвестиционен проект от архитекти и инженери, с цел да се промени дадена сграда за същите нужди или за нови нужди (промяна на предназначението на сгради). Сградата може да бъде за жилищни, търговски, промишлени и др. […]

Частично проектиране на елементи от един проект – архитектура, екстериор и фасада, интериор и дизайн

Частично проектиране на отделни елементи от един проект – архитектура, екстериор (отвън) и дизайн, интериор (отвътре) е услуга, която дава възможност да изпълним само конкретни елементи от цялостната работа по инвестиционен проект. Напр. само екстериорна архитектура – фасада, проекти за разпределение (и преустройство) във вече съществуващи сгради, интериорен дизайн и дизайн на мебели, камини и […]

Устройствени планове – Устройствено планиране, проектиране и проучвания

Устройствено планиране, проектиране и проучвания е услуга, извършвана от архитект с пълна проектантска правоспособност. Същността на този етап от цялостното проектиране и строителство/изграждане на сгради (къщи и др. сгради) е да се изпълнят всички градоустройствени процедури и устройствени планове, изясняващи статута и показатели на конкретен имот, преди проектирането на сградите в имота. Понякога е нужна […]

Предпроектно проучване

Предпроектно проучване („feasibility study“ на английски език) e извършване на първоначално проучване и оценка преди реалното започване на проекта. Целта е да се установи и оцени дали реализацията е възможна и си заслужава – чисто архитектурно, технологично, икономически и др. Като цяло се прави предимно за големи проекти, където разходите биха били наистина големи и […]

Архитектурно заснемане

Архитектурно заснемане е услуга, предлагана от архитект с пълна проектантска способност. Целта на архитектурното заснемане е възстановяване на строителни книжа, планове и чертежи, и строителен паспорт на съществуваща къща или сграда, които след това могат да се използват за разнообразни цели като преустройство, смяна на предназначение, надстройка, пристройка и др. Архитектурно заснемане на сградата предстаявлява […]

Интериорен дизайн – вътрешна архитектура, разпределение, мебели, осветление

Интериорен дизайн (наричан още „вътрешна архитектура„) е услуга от архитект с опит във вътрешната архитектура и интериорен дизайн на къща, жилищна сграда, офиси и сгради. Съгласно примерно разпределение се показват подредени мебели и оборудване, с техни 3D модели, реални цветове и максимално близък до реалността дизайн на мебелите. Прилагат се различни варианти за осветеност (с […]

Ландшафтен дизайн и архитектура, градини, басейни, пътеки и алеи

Ландшафтен дизайн и архитектура е услуга, предлагана от архитект с опит в дизайн и архитектура за паркове, дворове и около разнообразни сгради с различно предназначение. Това включва паркове, цветни градини с разнообразни цветя, басейни, пътеки и алеи, фонтани и други водни архитектурни елементи, декоративни камъни и елементи (със или без осветление), озеленяване, тревни площи с […]

Енергийна ефективност (топлоизолация, отопление и слънце-ефективност)

Енергийна ефективност (топлоизолация, отопление и слънце-ефективност) е една от най-важните услуги за нови къщи, нови жилищни и офис сгради, а така също и за съществуващи къщи, сгради и постройки за целогодишно живеене/ползване. Всъщност можем да кажем, че това е най-важната услуга (чисто икономически), ако допуснем, че проектирането за устойчивост на къщата/сградата (вкл. на земетръс, вятър, […]

Авторски надзор от архитект

Авторски надзор от архитект е услуга, чиято цел е да се гарантира спазването на проектирани сгради – проектираните архитектурни елементи, строителни технологии и използването на указаните строителни материали. Т.е. да се гарантира, че строителството върви по план, по проект, което е желанието на всеки един архитект-творец. Архитект, от старогръцки „ἀρχιτέκτων“ – главен майстор, означава, че […]